Gratis levering for alle ordrer over 1300 DKK ekskl. Moms

Operatør af dette websted:

Xerox Store er handelsnavnet på den officielle onlinebutik for Xerox-produkter. Xerox Store og webstedet drives af Supplies Distributors SA, en forretningspartner af Xerox Corporation (i det følgende benævnt “Xerox”).

Supplies Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgien (i det følgende benævnt "SDSA").
Repræsenteret ved: Joe Farell, Managing Director.

Kontakt:

E-mail : XeroxStore_EN@pfsweb.com
Frikaldsnummer: 80 88 02 70 / fastnettelefon: 89 88 23 60

Register:

Supplies Distributors SA er registreret i Tribunal de commerce, Liège, Belgien, under virksomhedsregistreringsnummer BE 0475.286.142: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html.
Momsnummer: BE 0475.286.142.

Bemærkninger vedrørende ophavsret og varemærker:

Alle rettigheder til fotos, herunder ophavsrettigheder, der anvendes på dette websted, er overdraget til eller behørigt godkendt af Xerox.
Indholdet og værkerne på disse sider skabt af Xerox er omfattet af ophavsretslovgivning. Gengivelse, behandling, distribution og enhver anden form for udnyttelse, der ikke er hjemlet ved ophavsretslovgivning, kræver Xerox' eller den respektive ophavsrettighedshavers eller skabers forudgående skriftlige samtykke. Download og kopiering af disse sider er kun tilladt til privat, ikke-kommercielt brug. For så vidt angår indhold, der ikke er skabt af Xerox, er tredjeparters ophavsrettigheder behørigt godkendt.
Xerox er et registreret varemærke til brug af Xerox Corporation i Europa og andre jurisdiktioner.
Disse varemærker eller tegn må ikke forbindes med nogen vare eller tjenesteydelse, der ikke hidrører fra Xerox, og må ikke anvendes på en måde, der vækker forvirring hos Xerox' kunder, eller på nogen måde kunne påføre Xerox skade eller bringe Xerox i miskredit.
 

Tilmeld dig og få rabat
Tilmeld dig for at modtage opdateringer om Xerox-produkter og tilbud