Gratis levering van alle orders boven 175 € excl. BTW

Privacybeleid

De XEROX Store wordt voor eigen rekening gedreven door Supplies Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, België (BTW-nummer: BE 0475.286.142) (verder "SDSA" genoemd), Business Partner van XEROX (“XEROX”).

Zowel SDSA als XEROX respecteren uw privacy en willen u dan ook informeren over de wijze waarop wij persoonlijke informatie (verder "PI" genoemd; zie hieronder voor de definitie) verzamelen, gebruiken en openbaar maken. In dit Privacybeleid staat beschreven hoe wij omgaan met PI die wij verzamelen via deze website (verder "Site" genoemd). Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het verzamelen, gebruik of openbaar maken van informatie door derden, op andere websites of offline. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid aan te passen door een nieuw privacybeleid op de Site te plaatsen. U kunt zien wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt als u klikt op "LAATSTE UPDATE" onderaan deze pagina. Wijzigingen in ons Privacybeleid worden van kracht zodra wij het geactualiseerde Privacybeleid op de Site plaatsen. Ingrijpende wijzigingen in ons Privacybeleid echter die de mate waarin uw PI waarover wij reeds beschikken beschermd zijn, zouden kunnen verminderen, worden uitsluitend van kracht nadat u daartoe expliciet toestemming heeft gegeven.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

"PI" is informatie die u identificeert als persoon en die wij verzamelen terwijl u de Site gebruikt: uw naam, postadres (inclusief factuur- en afleveradressen), telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, alsmede credit en debit card informatie.

Indien u PI van iemand anders opgeeft, zorg er dan voor dat u gemachtigd bent om die informatie aan ons te mogen mededelen.

HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN

SDSA en XEROX gebruiken PI primair om zaken met u te doen conform, resp. in verband met onze contractuele relatie. Het is mogelijk dat wij uw PI gebruiken om:

 • te voldoen aan uw verzoeken, zoals het beantwoorden van een vraag m.b.t. onze producten, u te helpen een winkel bij u in de buurt te vinden, uw bestelling af te handelen, het verschuldigde bedrag te innen via uw betaalkaart en/of om u klantenservice te verlenen;
 • u belangrijke informatie m.b.t. de Site, onze Algemene voorwaarden resp. het beleid en/of andere administratieve informatie toe te sturen;
 • u te informeren over producten, programma's, services en acties die volgens ons interessant voor u kunnen zijn (dit uitsluitend als u ons daartoe toestemming heeft verleend);
 • u in de gelegenheid te stellen anderen te mailen via onze "verzenden naar een vriend"-optie.
 • u de mogelijkheid te kunnen bieden deel te nemen aan loterijen, prijsvragen en andere, vergelijkbare acties en om deze activiteiten te beheren. Voor sommige van deze activiteiten gelden aanvullende regels die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe we uw PI gebruiken en openbaar maken.
 • het voor u gereedzetten van content op onze Site en u voorzien van aanbiedingen op maat;
 • het regelen van onze interne zaken, zoals data-analyse, audits, ontwikkeling van nieuwe producten, verbetering van onze website, verbetering van onze services, inventarisatie van gebruikstrends en bepaling van het effect van onze promotionele campagnes;
 • het voorkomen resp. detecteren van onrechtmatig gebruik of fraude.

HOE PI WORDT VERWERKT DOOR DERDEN

Het is mogelijk dat we PI ter beschikking stellen aan derden:

 • aan externe dienstverleners voor webhosting, data-analyse, IT services, e-mail services, onderzoek, social media-applicaties en postings, betalingsdoeleinden en credit card verwerking, orderafhandeling en vergelijkbare services voor SDSA of XEROX.
 • mits toestemming uwerzijds is verkregen - aan derden om deze toestemming te verlenen contact met u te mogen opnemen over producten, programma's, services, informatie en acties die interessant voor u zouden kunnen zijn naar hun mening.
 • om u bekend te maken aan een persoon waarnaar u berichten stuurt via de Site.
 • aan externe sponsoren van loterijen, wedstrijden en vergelijkbare acties, voor zover u daaraan deelneemt en daardoor de betreffende Algemene voorwaarden accepteert.
 • aan u, op services (zoals message boards, chat functionaliteit, "profielpagina's" en blogs, community sites waarop u "uw verhaal kunt delen", producten kunt bespreken, etc.) waarop u informatie en materialen kunt posten. Vergeet nooit dat alle informatie die u post of openbaar maakt via deze services (zoals PI in foto's, verhalen, commentaren en video's) openbaar wordt en beschikbaar komt voor bezoekers aan de Site en het algemene publiek.
 • in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerking, eigendomsovername, overdracht of andere wijze van ter beschikking stellen van (een deel van) onze onderneming, eigendommen of voorraden (incl. zonder enige beperking in geval van een faillissement of vergelijkbaar). In al deze gevallen zal het Privacybeleid van toepassing en van kracht blijven.
 • uitsluitend voor zover dat is toegestaan (a) onder de betreffende wetgeving en de bepalingen daarin; (b) om te voldoen aan de wettelijke procedure (c) om te beantwoorden aan de verzoeken van openbare autoriteiten resp. overheden inclusief openbare autoriteiten en overheden buiten het land van vestiging; (d) ter naleving van onze Algemene voorwaarden; (e) ter bescherming van onze activiteiten; (f) ter bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van u resp. anderen; en (g) om ons in staat te stellen om maatregelen te nemen of de schade die we kunnen lopen, te beperken.

Voor zover uw toestemming vereist is: zullen wij u informeren over het verstrekken van uw PI aan derden in alle overige gevallen. In dat geval zullen wij u in de gelegenheid stellen ons toestemming te verlenen voor het verstrekken.

Telkens wanneer PI aan derden wordt verstrekt zoals hierboven beschreven buiten de European Economic Area (EEA), zullen wij ervoor zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met dit Privacybeleid en de geldende databeschermingswetgeving.

DATA CONTROLLER

XEROX zal optreden als Data Controller conform de richtlijn inzake de bescherming van persoonsgegevens 95/46/EC; SDSA en de moedermaatschappij PFSWEB, Inc. zullen optreden als Data Processors. De PI zal primair worden verwerkt door SDSA, maar het is ook mogelijk dat PI naar een afdeling binnen de XEROX Group binnen de Europese Unie kan worden overgedragen en daar worden verwerkt, waarbij de PI echter altijd conform dit Privacybeleid zal worden verwerkt. De XEROX Group wordt hieronder nader omschreven. In het geval dat PI wordt verstrekt aan en verwerkt door een afdeling binnen de XEROX Group, zal deze afdeling tevens worden beschouwd als Data Processor; overal waar XEROX dan ook staat genoemd in dit document in de rol als Data Controller, kan dat ook betrekking hebben op de betreffende XEROX afdeling.

PFSWEB, Inc. (moedermaatschappij van SDSA) is gevestigd in de Verenigde Staten en is deelnemer aan het Safe Harbour programma opgesteld door de US Department of Commerce en de Europese Unie. PFSWEB, Inc. heeft gecertificeerd dat zij zich zullen houden aan de Safe Harbour Privacy Principles zoals overeengekomen door de VS en de EU. Voor meer informatie over Safe Harbour en om onze certificering in te zien, gaat u naar de Safe Harbour website van de U.S. Department of Commerce: http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018365.asp. Indien u rechtstreeks contact wilt opnemen met SDSA over het Safe Harbour programma, stuur dan een e-mail .

ANDERE INFORMATIE

Wij, alsmede onze externe dienstverleners kunnen andere informatie van u verzamelen, zoals uw IP-adres, MAC-adres, uw computertype, schermresolutie, versie van het besturingssysteem en Internetbrowser, alsmede informatie verzameld middels het gebruik van cookies, pixel tags, web beacons en andere, vergelijkbare technologieën bedoeld om u nog beter van dienst te kunnen zijn met informatie op maat zodra u de Site opnieuw bezoekt. Wij en onze externe dienstverleners kunnen ook andere informatie verzamelen, zoals demografische gegevens, zoals uw plaats of provincie alsmede PI vergaren op een wijze waarop het eindproduct u of andere bezoekers van de Site niet zelf identificeert maar door PI te gebruiken om het percentage van onze gebruikers te bepalen dat binnen een gebied met een specifiek netnummer te vinden is.

SITES VAN DERDEN

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op, resp. wij zijn niet aansprakelijk voor, de privacy, informatie of andere zaken van derden, tenzij wij deze hebben voorzien van de PI die u ons heeft verstrekt. De vermelding van een link op de Site betekent niet dat wij of onze partners de gelinkte site goedkeuren.

In specifieke gevallen kunnen wij u toestemming verlenen om betalingsservices van derden te gebruiken voor het verrichten van een betaling. Indien u een betaling wenst te doen via een Betaalservice, wordt u doorgestuurd naar een webpagina die wordt gehost door de Betaalservice en niet door ons. Alle informatie die u verstrekt via een Betaalservicepagina valt onder het Privacybeleid van betreffende Betaalservice en niet onder dit Privacybeleid. Wij hebben geen zeggenschap over, en zijn niet verantwoordelijk voor, het gebruik van informatie via een Betaalservicepagina door de Betaalservice.

Indien u betaalt via een betaalkaart die is verstrekt door een bank in een land buiten de EU, is het mogelijk dat uw gegevens ook naar dat land worden verzonden om de verwerking van de betaling mogelijk te maken. Door uw kaartgegevens te verzenden geeft u toestemming ervoor dat uw betalingsgegevens kunnen worden verzonden naar landen buiten de EU.

VEILIGHEID

Wij maken gebruik van alle maatregelen die organisatorisch, technisch en administratief haalbaar zijn om PI die in ons beheer is, te beschermen. Helaas kan dataoverdracht via internet of data-opslagsystemen niet 100% worden gegarandeerd.

KEUZEMOGELIJKHEDEN EN TOEGANG

U kunt te allen tijde ervoor kiezen geen elektronische berichten meer te willen ontvangen van SDSA en XEROX en/of het delen van uw PI met derden door SDSA en XEROX voor marketingdoelenheden stop te zetten door het invullen van dit formulier. Als u de toestemming die u eerder heeft verleend aan ons voor gebruik van uw PI wilt inzien, corrigeren, bijwerken, intrekken, wissen of op andere wijze wilt inperken, kunt u contact opnemen met ons via dit formulier, of door ons een e-mail te sturen met het woord "Verwijderen" in de onderwerpregel naar XeroxStore_NL@pfsweb.com

Voor wat betreft cookies vindt u in de meeste browsers in het “help”-gedeelte hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd zodra u een nieuwe cookie ontvangt, resp. hoe u cookies volledig kunt blokkeren. Vergelijkbare functies, zoals flash cookies die worden gebruikt in browser add-ons, kunt u deactiveren of wissen door de instellingen van de browser add-on te wijzigen of dit te doen via de website van de leverancier van de browser add-on. Cookies stellen u echter in de gelegenheid te profiteren van een reeks essentiële eigenschappen van onze website; geadviseerd wordt dan ook om de cookie-functies geactiveerd te laten. Zo niet, dan zullen sommige functies in het winkelgedeelte van onze site niet beschikbaar zijn.

BEWAARPERIODE

Wij bewaren uw PI uitsluitend gedurende de periode vereist om de doelen zoals omschreven in dit Privacybeleid te realiseren, tenzij een langere bewaarperiode is vereist.

GEVOELIGE INFORMATIE

Stuur of toon ons geen gevoelige Persoonlijke Informatie (zoals uitkeringsnummers, informatie rondom ras of herkomst, politieke gezindheid, religie of vergelijkbaar, gezondheid, strafblad of lidmaatschap van een vakbond) via, resp. op de Site.

CONTACT OPNEMEN MET ONS

Indien uw vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Meldt u aan en bespaar

Meldt u aan en ontvang nieuwsberichten over Xerox producten en aanbiedingen

Meldt u aan